About me

blog-img-10

 

I obtained my degree in Hungarian Language and Ethnography from Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, furthering my education with a Master's in Socio- and Ethnolinguistics. In 2005, I achieved my doctorate. Since then, I've been an integral part of the Babes-Bolyai University as a full-time assistant professor within the Department of Hungarian Ethnography and Anthropology. My teaching areas include the Anthropology of Art, Cultural Memory, Local and Global Cultural Processes, as well as Digital Society and Artificial Intelligence.

My current research is partly about the end of paper-based culture, exploring the written narratives of the past, and partly about its transition to digital culture, social media and the social impact of the emergence of artificial intelligence. My recent work involves a meticulous review of a 2,400-document archive, employing anthropological methodologies. These documents, amassed throughout the lifetime of an Eastern European pastor, comprise a rich collection of letters, notes, photographs, official records, and other paper-based artifacts from the 20th century, featured in my last four books (2020, 2021, 2022 and 2023).

As part of my academic work, I have published seven books as single author, most recently a book with Lexington Books in the United States. I am also editor or co-editor of 16 books, proofreader of two books, one of which was published in French, and have published more than 30 studies in national and international journals and collective volumes.

 

RESEARCH AREAS:

• anthropology of art • sacred art Swabians in Satu Mare/Romania • anthropology of writing   social media  • digital culture and artificial intelligence •

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6306-2781

Academia.edu: https://ubbcluj.academia.edu/MáriaSzikszai 

 

UNIVERSITY LECTURES, 2023-24

BA:

• Anthropology of art

• Cultural memory

• Project management

MA:

• Local and global cultural processes. Concepts, terminology

 Digital society and artificial intelligence I., II.

• Digital society and social media

• Professional practice

 

Contact info: link

 

Publications

 

BOOKS

1. Community Networks and Cultural Practices in Twentieth-Century Romania. Paper-Based Cultures in the Writings of a Catholic Priest. Lexington Books, Lanham – Boulder – New York – London, 2023. (Hardback and eBook)

2. Életek és történetek egy letűnt világból. Egy 20. századi papi életút mikrotörténeti rekonstrukciója / Lives and stories from a bygone world. A micro-historical reconstruction of a 20th century priestly life. Scientia Kiadó, Cluj Napoca, 2022. 238. p.

3. Levelek egy letűnt világból. A mindennapok dokumentálása a 20. század papíralapú kultúrájában. / Letters from a Bygone World. Documenting everyday life in twentieth-century paper-based culture. EME Kiadó, Cluj-Napoca, 2021. I-II. volume. 972 p.

4. Letűnt világok antropológiája és a megismerhetetlen különös szépsége. Szociális kapcsolatháló és kulturális gyakorlat az írógép korszakában. / Anthropology of a Bygone Worlds and the Beauty of What We Will Never Know. Social Networks and Cultural Practices in the Typewriters Era. EME Kiadó, Cluj-Napoca, 2020. 319 p.

  • The book won the EME Publisher Book of the Year 2020 Award.

5. Szövegek, képek, kultúrák. Két tanulmány a szakrális művészet és a vallásos élet területéről.  / Texts, images, cultures. Two studies in the field of sacred art and religious life. Mentor Kiadó, Târgu Mureş, 2010. 199 p.

6. A művészet antropológiája. Anthropology of art. KJNT - UBB Department of Hungarian Ethnography and Anthropology, Cluj-Napoca, 2009. 151 p.

7. Történetek története. Képiség és narráció a magasművészet és a népi kultúra között, / History of stories. Pictures and narration between high art and folk culture. Mentor publisher, Târgu Mureş, 2005. 160 p.

 

Editor

Péntek János:  A Magyar Tudományos Akadémia Erdélyben • A Kolozsvári Területi Bizottság megszervezése és működésének első időszaka. / The Hungarian Academy of Sciences in Transylvania - The organization and the first period of operation of the Regional Committee in Cluj. Edited by Mária Szikszai. Ábel Kiadó, Cluj-Napoca, 2022.

Szabó Á. Töhötöm - Mária Szikszai (eds.): Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. Cluj Napoca - Aarhus, 2018.

János Péntek, Levente Salat, Mária Szikszai (eds.): Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között / Hungarian Science in Romania between 2002-2013, I-III. volume, Cluj-Napoca, Ábel Kiadó, 2015. (ISBN: 978-963-114-201-2)

Csata Zsombor, Márton János, Papp Z. Attila, Salat Levente, Péntek János: Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai / The situation and prospects of Hungarian higher education in Transylvania. Edited by Mária Szikszai. Ábel Kiadó, Cluj-Napoca, 2011.

Mária Szikszai (ed.): Játék és kultúra. A Kriza János Néprajzi Társaság 11. számú Évkönyve. / Game and culture. Yearbook No. 11 of the János Kriza Ethnographic Society. Cluj-Napoca, 2003.

Mária Szikszai (ed.): Arany János Közalapítvány a Tudományért – Tájékoztató a Határon Túli Magyar Tudományos Kutatásért Szakkuratórium 2001-2003. évi munkájáról. / János Arany Public Foundation for Science - Information about Hungarian Scientific Research Across the Border Board 2001-2003. Institute for Ethnic and National Minority Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2003.

Mária Szikszai (ed.): A Kriza János Néprajzi Társaság 10. számú Évkönyve / Yearbook No. 10 of the János Kriza Ethnographic Society. Cluj-Napoca, 2002.

 

Book series editor

Melinda János Blos: A családi filmezés genealógiája / The genealogy of family filming. Series editors: Vilmos Keszeg, Mária Szikszai. Erdélyi Múzeum Egyesület, Cluj-Napoca, 2015

Anna-Mária Szalma: Fénykép a mindennapi életben. / Photo in everyday life. Series editors: Vilmos Keszeg, Mária Szikszai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Cluj-Napoca, 2014.

Vilmos Keszeg: Történetek és történetmondás Detrehemtelepen. / Stories and storytelling in Detrehemtelep. Series editors: Vilmos Keszeg, Mária Szikszai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Cluj-Napoca, 2012.

Julianna Nagy: Miért nem lehettem költő? Egy mezőségi parasztasszony narratívumai. /  Why couldn't I be a poet? Narratives of a peasant woman. Edited by Imola Ozsváth. Series editors: Vilmos Keszeg, Mária Szikszai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Cluj-Napoca, 2012.

Czégényi Dóra - Keszeg Vilmos: A beteg ember. / The sick man. Series editors: Vilmos Keszeg, Mária Szikszai. Mentor, Târgu Mureş, 2010.

Daniel Kiss: Minden gyümölcse életemnek. / All the fruits of my life. Accompanying study, editor: Árpád Bajkó. Series editors: Vilmos Keszeg, Mária Szikszai. Mentor, Târgu Mureş, 2010.

Dezső Bálint - Piroska Kovács - Dénes Balázsi: Lámpások voltunk… Udvarhelyszéki pedagógusok élettörténete. / We were lanterns… The life history of teachers in Udvarhelyszék. Accompanying study, editor: Imola Ozsváth. Series editors: Vilmos Keszeg, Mária Szikszai. Mentor, Târgu Mureş, 2009.

István András Berekméri: Minden poklon keresztül. / Through all hell. Accompanying study, editor: András Vajda. Series editors: Vilmos Keszeg, Mária Szikszai. Mentor, Târgu Mureş, 2008.

András Erzsi Erdei: Kedvemre való, hogy meséljek. / I like to tell stories. Texts selected, afterword by Judit Ambrus. Mentor, Târgu Mureş, 2008.

 

Proofreading

Enikő Laczi: A tordaszentlászlói amatőr színjátszás története. / The history of amateur acting in Tordaszentlászló. Ábel Kiadó, Cluj-Napoca, 2017. Proofread, introduction by Mária Szikszai. pp. 220.

Laurent Sebastian Fournier, Vilmos Keszeg, Tekla Tötszegi (eds.): Les langages de la communication rituelle en Europe. János Kriza Ethnographic Society, Cluj-Napoca, 2016. Reviewed by Mária Szikszai. pp. 259.

 

STUDIES

Az antropológiai jelen műhelytitkai 4. Terepnapló, Máramaros. / The secrets of the anthropological present 4. Field log, Maramures. Korunk 2022/4. 90-96.

Az antropológiai jelen műhelytitkai 3. Terepnapló, Máramaros. / The secrets of the anthropological present 3. Field log, Maramures. Korunk 2022/4. 91-101.

Az antropológiai jelen műhelytitkai 2. Terepnapló, Szatmár. / The secrets of the anthropological present 2. Field log, Satu Mare. Korunk 2022/3. 91-100.

Az antropológiai jelen műhelytitkai 1.Terepnapló, Szatmár. / The secrets of the anthropological present 1. Field log, Satu Mare. Korunk 2021/12. 94-99.

Az írás mint a kulturális idõutazás eszköze. / Writing as a tool for cultural time travel. Korunk 2021/7. 31-42.

Digitális ünneplés. A digitális média hatása a kulturális emlékezés gyakorlatára. / Digital celebration. The impact of digital media on the practice of cultural memory. Nyelv- és irodalomtudományi közlemények LXII. 2018. No. 2. 101-119.

The Melancholy of Cultural Heritage. In: Szabó Á. Töhötöm - Mária Szikszai (eds.): Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. Cluj Napoca - Aarhus, 2018. 197-211.

Egy utcai tiltakozás szimbolikus kommunikációja a közösségi média felületein. / Symbolic communication of a street protest on social media. Erdélyi Múzeum 1: (2) 2018. pp. 142-156.

A kulturális örökség melankóliája. / The melancholy of cultural heritage. Erdélyi Múzeum 1: (2) 2017. pp. 80-90.

Közösségeken innen és túl. Útkeresés és újratervezés a 20. század első felében: tizenegy Szatmár megyei apáca önéletrajza Beyond communities. Route search and careers redesign in the first half of the 20th century: biographies of eleven nuns from Satu Mare County. Erdélyi Múzeum 1: (2) 2016. pp. 114-126.

Egy szerzetesi közösség tagjainak fényképezési gyakorlata/ The photographing practice of the members of a monastic community.  Erdélyi Múzeum 1: (2) 2015. pp. 92-109.

Közösségek, kamaszok, kolostorok / Communities, adolescents, monasteries. Korunk 2014/7. 73-80.

Az idő szakrális tagolása egy szatmári sváb faluban. / A sacred division of time in a Swabian village in Satu Mare. In: Jakab Albert Zsolt, Ilyés Sándor (eds.): A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21.: Kulturális gyakorlat és reprezentáció. / The Yearbook of the János Kriza Ethnographic Society 21.: Cultural practice and representation. Cluj-Napoca: János Kriza Ethnographic Society, 2013. pp. 107-119.

Vallásos társulati élet egy szatmári sváb faluban. / Catholic religious societies in a Swabian village in Satu Mare. In: Emese Egyed - László Pakó - Attila Weisz (eds.): Certamen I. Előadások a Magyar Tudomány Napján. / Certamen I. Lectures on the Hungarian Science Day. Cluj-Napoca, 2013. 145-156.

Mirákulumra várva. Kontextus és hatékonyság egy könnyező kép csodái kapcsán. / Waiting for a miracle. Context and effectiveness in the wonders of a tearing picture. In: Jakab Albert Zsolt - Keszeg Vilmos - Szabó Á. Töhötöm (eds.): Kultúrakutatások és értelmezések. / Cultural Research and Interpretations. BBTE Department of Hungarian Ethnography and Anthropology, János Kriza Ethnographic Society, Cluj-Napoca, 2008. 251-268.

Kegykép az idő sodrában. Egy kolozsvári Hodigitria. / A sacred image in the flow of time. A Hodigitria-picture in Cluj. Korunk 2008/2. 63-69.

Kegykép és mirákulum. A kolozsvári könnyező Szűz képének 18. századi mirákulumleírása. / Image and miracle. An 18th century description of the miraculous image of the Tearing Virgin in Cluj-Napoca. Erdélyi Múzeum. 2008. 1-2. 56-63.

Remete Szent Antal különös európai utazása. / St. Anthony's special trip to Europe. In: Pap Levente - Tapodi Zsuzsa (ed.): Kultusz, kultúra, identitás. / Cult, culture, identity. Scientia Kiadó, Cluj-Napoca, 2008. 129-136.

Szent Antallal kapcsolatos archaikus népi imák. / Archaic folk prayers about St. Anthony. In: S. Laczkovits Emőke - Szőcsné Gazda Enikő (eds.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében. / Folk religiosity in the Carpathian Basin. II. volume. Sepsiszentgyörgy - Veszprém, 2007. 9-28.

Középkori kísértés- és gyógyítástörténetek továbbélése. A homo narrans esete Szent Antallal. / Survival of medieval stories of temptation and healing. The case of homo narrans with St. Anthony. In: Gábor Barna (ed.): Kép, képmás, kultusz. / Picture, image, cult. Szeged, 2006. 112-140.

Szent Antal legendák a magyar kódexirodalomban. A történeti antropológia néhány tanulsága. / Legends of St. Anthony in the Hungarian Codex Literature. Some lessons from historical anthropology. In: Árpád Szabó Töhötöm (ed.): Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. / Imprints 3. Young researchers on folk culture. Cluj-Napoca, 2004. 273-284.

Egy palackba zárt üzenet esélyei. Játszó istenek Homérosz Iliászában. / The chances of a bottled message. Playing gods in the Iliad of Homer. In: Mária Szikszai (ed.): Játék és kultúra. A Kriza János Néprajzi Társaság 11. számú Évkönyve. / Game and culture. Yearbook No. 11 of the János Kriza Ethnographic Society. Cluj-Napoca, 2003. 119-134.

Álmos idők – álmodozó paradigmák, avagy gondolatok az etnográfiai megszokottság álmosító érzéseiről. / Sleepy times - dreamy paradigms, or thoughts about the sleepy feelings of ethnographic familiarity. Korunk 2002/3., 60-64.

Képiség és narráció a magasművészet és népi kultúra között. Az ignis sacer gyógyítása az antonita szerzetesek nyomán. / Picture and narration between high art and folk culture. Healing the ignis sacer in the wake of the monks of Saint Anthony Order. In: A Kriza János Néprajzi Társaság 10. számú Évkönyve. / Yearbook No. 10 of the János Kriza Ethnographic Society. Cluj-Napoca, 2002. 81-106.

Megfontolások a közép–kelet európai társadalomtudományos gondolkodásról. Két etnográfiai példa. / Considerations about social science in Central and Eastern Europe. Two ethnographic examples. In: László Csák (ed.): Európa közepe – Közép-Európa? / Central Europe - Central Europe? Szeged - Kecskemét, 2000. 121-129.

A szájjártatás hagyománya – virtu vita G. Grass és P. Burdieu beszélgetése nyomán. / The tradition of discussion - a virtual debate following a conversation between G. Grass and P. Burdieu. Lélekjelenlét, Cluj-Napoca, 2000/2. 46-53.

Csoportok, határok, identitások – jegyzetek egy csángóföldi gyűjtőút kapcsán. / Groups, borders, identities - notes about a Csango field research. In: Ferenc Pozsony (ed.): Csángósors. Budapest, 1999. 97-102.

Unificarea – o nouă paradigmă în Europa. / Unification - a new paradigm in Europe. Caietele Tranziţiei, Cluj-Napoca, 1997/1.

Közeledések. Egyházi és politikai paradigmaváltás. Utak az integráció felé. / Approaches. Church and political paradigm shift. Roads to integration. Keresztény Szó, Cluj-Napoca, May 1997, VIII. year No. 5, 14-15.

A „társadalmi egyensúly” kérdéséről / The issue of “social balance”. In: Csángó sorskérdések II., Újkígyós, 1996. 24-28.

A nők szerepe a csíki búcsú előkészítésében / The role of women in the preparation for the pilgrimage in Ciucani. Művelődés, Cluj-Napoca, 1995/6, 35.