Publikációk

blog-img-10
Publikációk

KÖNYVEK 

 

Önálló kötetek

 

 

 

 • Levelek egy letűnt világból. A mindennapok dokumentálása a 20. század papíralapú kultúrájában. EME Kiadó, Kolozsvár, 2021. I-II. kötet. 972 old.

 

 

 • Szövegek, képek, kultúrák. Két tanulmány a szakrális művészet és a vallásos élet területéről. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2010. 199 old.

 

 

 

Szerkesztés

 

 

 • Szabó Á. Töhötöm – Szikszai Mária (eds.): Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. Cluj Napoca – Aarhus, 2018.

 

 • Péntek János, Salat Levente, Szikszai Mária (szerk.): Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között, I-III. kötet, Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2015. 252 p., (ISBN:978-963-114-201-2)

 

 • Csata Zsombor, Márton János, Papp Z. Attila, Salat Levente, Péntek János: Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai. Szerkesztette: Szikszai Mária. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2011.

 

 • Szikszai Mária (szerk.): Játék és kultúra. A Kriza János Néprajzi Társaság 11. számú Évkönyve. Kolozsvár, 2003.

 

 • Szikszai Mária (szerk.): Arany János Közalapítvány a Tudományért – Tájékoztató a Határon Túli Magyar Tudományos Kutatásért Szakkuratórium 2001-2003. évi munkájáról. MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2003.

 

 • Szikszai Mária (szerk.): A Kriza János Néprajzi Társaság 10. számú Évkönyve. Kolozsvár, 2002

 

Sorozatszerkesztés

 

 • Blos Jáni Melinda: A családi filmezés genealógiája. Sorozatszerkesztők: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2015.

 

 • Szalma Anna-Mária: Fénykép a mindennapi életben. Sorozatszerkesztők: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2014.

 

 • Keszeg Vilmos: Történetek és történetmondás Detrehemtelepen. Sorozatszerkesztők: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2012.

 

 • Nagy Julianna: Miért nem lehettem költő? Egy mezőségi parasztasszony narratívumai. Sajtó alá rendezte Ozsváth Imola. Sorozatszerkesztők: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2012.

 

 • Czégényi Dóra-Keszeg Vilmos: A beteg ember. Sorozatszerkesztők: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Mentor, Marosvásárhely, 2010.

 

 • Kiss Dániel: Minden gyümölcse életemnek. Sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta: Bajkó Árpád. Sorozatszerkesztők: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Mentor, Marosvásárhely, 2010.

 

 • Bálint Dezső – Kovács Piroska – Balázsi Dénes: Lámpások voltunk… Udvarhelyszéki pedagógusok élettörténete. Sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta: Ozsváth Imola. Sorozatszerkesztők: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Mentor, Marosvásárhely, 2009.

 

 • Berekméri István Andrásé: Minden poklon keresztül. Sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta: Vajda András. Sorozatszerkesztők: Keszeg Vilmos, Szikszai Mária. Mentor, Marosvásárhely, 2008.

 

 • András Erzsi Erdei: Kedvemre való, hogy meséljek. A szövegeket válogatta, gondozta, az utószót írta Ambrus Judit. Mentor, Marosvásárhely, 2008.

 

Lektorálás

 

 • Laczi Enikő: A tordaszentlászlói amatőr színjátszás története. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2017. Lektorálta, az előszót írta: Szikszai Mária. pp. 220.

 

 • Laurent Sebastian Fournier, Keszeg Vilmos, Tötszegi Tekla (ed.): Les langages de la communication rituelle en Europe. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2016. Lektorálta: Szikszai Mária. pp. 259.

 

TANULMÁNYOK

 

 • The legacy of a 20th-century cleric: a Catholic priest’s economic chronicles. Anthropological insights from written documents. Swedish Journal of Romanian Studies, 7(1). (Q2) Megjelenés: 15/05/2024 

 

 

 

 

 

 

 • The Melancholy of Cultural Heritage. In: Szabó Á. Töhötöm – Szikszai Mária (eds.): Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. Cluj Napoca – Aarhus, 2018. 197-211.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Mirákulumra várva. Kontextus és hatékonyság egy könnyező kép csodái kapcsán. In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2008. 251-268.

 

 

 

 

 

 • Középkori kísértés- és gyógyítástörténetek továbbélése. A homo narrans esete Szent Antallal. In: Barna Gábor (szerk.): Kép, képmás, kultusz. Szeged, 2006. 112-140.

 

 

 

 

 

 • Megfontolások a közép–kelet európai társadalomtudományos gondolkodásról. Két etnográfiai példa. In: Csák László (szerk.): Európa közepe – Közép-Európa? Szeged – Kecskemét, 2000. 121-129.

 

 • A szájjártatás hagyománya – virtu vita G. Grass és P. Burdieu beszélgetése nyomán. Lélekjelenlét, Kolozsvár, 2000/2. 46-53.

 

 • Csoportok, határok, identitások – jegyzetek egy csángóföldi gyűjtőút kapcsán. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Budapest, 1999. 97-102.

 

 • Unificarea – o nouă paradigmă în Europa. Caietele Tranziţiei, Kolozsvár, 1997/1.

 

 • Közeledések. Egyházi és politikai paradigmaváltás. Utak az integráció felé. Keresztény Szó, Kolozsvár, 1997 május, VIII. évf. 5. szám, 14-15.

 

 • A „társadalmi egyensúly” kérdéséről. In: Csángó sorskérdések II., Újkígyós, 1996. 24-28.

 

 • A nők szerepe a csíki búcsú előkészítésében. Művelődés, Kolozsvár, 1995/6, 35.

 

RECENZIÓK

 

 • George Ruzsa: Icon Researchers and the Soviet Union in the First Half of the 20th Century. In: Erdélyi Múzeum 2019. 2 füzet. 238-240.

 

 • Keszeg Vilmos: Egy Hír adás a’ késő maradékhoz. 17-20. századi erdélyi toronygombiratok. In: Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények L. évf., 2006., 1-2. szám.

 

 • Salat Zakariás Erzsébet: Asszonyélet Erdővidéken. Marosvásárhely, 2000. In: Népújság, Marosvásárhely, 2001. április 28.

 

 • C. Geertz: Jocul adînc. Note despre lupta de cocoşi în Bali. In: Caietele tranziţiei. Kolozsvár, 1997/1.

 

EGYÉB ÍRÁSOK

 • „Mondottam ember…“, In: Szabadság, Kolozsvár, 1997. november 20. 14.
 • Golgota, In: Szabadság, Kolozsvár, 1992. április 18. 1.
 • Húsvéti szokások (Obiceiuri legate de Paşte), In: Népújság, Marosvásárhely, 1992. április 18. 5.
 • Oral history. In: Szabadság, Kolozsvár, 1991.december 13. 3. (Benedek H. János társszerzővel)
 • Még egyszer Az ember tragédiájáról. Beszélgetés Kántor Lajossal régi és új Tragédia – értelmezésekről. In: Szabadság, Kolozsvár, 1997. november 20.