Életek és történetek egy letűnt világból. Kolozsvár, 2022

blog-img-10
Életek és történetek egy letűnt világból. Kolozsvár, 2022

  

Mindannyiunknak vannak történeteink, amelyeket írásban, szóban vagy más formában megfogalmazunk és forgalmazunk az életünk során. Ez itt egy olyan személy története, aki szinte teljesen végigélte a 20. századot: 1916-ban született, és megélte az 1989-es fordulatot is. Látta kibontakozni 1990-ben azt az új világot, amelyről korábban csak álmodni lehetett Romániában. Egy pap története, aki csak ember akart lenni – ahogy ő maga fogalmazott saját magáról. Az ő története azonban egy kicsit az enyém is lett, mióta megismertem, hiszen kicsit másképp szól az én történetem is azóta, hogy megismertem az övét. Ez a könyv tehát egyetlen személy hátrahagyott történeteit próbálja átmenteni arról a jó néhány papírosról, amelyen ő az utókorra hagyta ezeket. Az általa hátrahagyott anyag a maga nemében ritkaságnak számít: több mint 2400 irat maradt fenn utána, ennyit tett félre az élete során. Az utazás, amelyre az olvasót hívom, egy antropológiai utazás, ám ez nem térben, hanem időben történik: ezek az iratok időbeli utazást kínálnak egy mára már letűnt világ kultúrájába.

 

A kutatás eredményeképp három kiadványt terveztem közzétenni: az anyag elemzését, az iratok leírását és a főszereplő és családja történetének a bemutatását. A jelen kötet a kutatói feldolgozási folyamat harmadik, befejező része. Az első rész eredményeként az antropológiai elemzést készítettem el és adtam közre,[1] a második részben pedig az iratok antropológiai leírását.[2] A jelen kötet a harmadik kiadvány a sorban, amely a főszereplőnk és a szülei, testvérei által alkotott család történetét tartalmazza azon iratokból kiindulva, amelyeket ők maguk ránk hagytak.

 

[1] Szikszai 2020.

[2] Szikszai 2021.

 

Teljes cím: Életek és történetek egy letűnt világból. Egy 20. századi papi életút mikrotörténeti rekonstrukciója. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2022.