Large Language Models

blog-img-10

A ChatGPT látványos sikere kissé elhomályosította azt, hogy számos más cég/intézmény foglalkozik nyelvi modellek (Large Language Models, LLM) fejlesztésével. Itt van egy lista, a teljesség igénye nélkül:

 1. https://chat.openai.com – AI from OpenAI
 2. https://bard.google.com – AI from Google
 3. https://ai.meta.com/llama/ – AI from Meta
 4. http://ai – use AI while browsing
 5. https://www.midjourney.com – generate photo, video
 6. AI – workspace assistant
 7. https://stability.ai – image generator
 8. https://educationcopilot.com – oktatási segédprogram, fizetős
 9. https://www.classpoint.io – oktatási segédprogram, ppt, kvíz
 10. https://www.humata.ai – összefoglalja a feltöltött szöveget, tudományos cikket
 11. https://elicit.org – válaszol tudományos kérdésekre, szakirodalmat ajánl, összefoglal
 12. https://quillbot.com – parafrázis, helyesírás – angol, román
 13. https://www.explainpaper.com – elmagyarázza a kijelölt részt vagy fogalmat
 14. https://www.dreambox.com – kisiskolások számára matematika, olvasás
 15. https://www.gptminus1.com – szinonimakereső, angol
 16. gradescope.co – osztályozási segédprogram, ingyenes alapcsomag
 17. io – text into video
 18. Submagic – subscripting
 19. PlayHT – text to speech
 20. wAIseConsulting – Find a freelancer with this plugin
 21. https://zapier.com – Automate workflows
 22. https://askyourpdf.com – ChatGPT for PDFs
 23. https://promptperfect.xyz – Make the perfect prompt
 24. https://chatling.ai – AI-powered customer service
 25. https://appypie.com/ai-app-generator… – AI-powered Text-to-App Generator
 26. http://Blaze.today – Write 10x faster
 27. http://ai – Build Personal Chatbot
 28. http://ai – AI Voice Generator
 29. http://com – Create Viral animated videos
 30. http://Kickresume.com – AI Resume Builder
 31. http://TalkFlow.ai – AI business assistant
 32. http://10Web.io – AI website builder
 33. http://Chatpdf.com – Chat with any PDF
 34. http://Sheetplus.ai – Write excel formulas with AI
 35. https://embedai.thesamur.ai/app – Ask me anything
 36. https://app.rytr.me – AI content writer
 37. https://firefly.adobe.com/generate/images – generate images
 38. https://open-assistant.io – personal assistant
 39. https://www.personal.ai – conversational AI
 40. https://beta.dreamstudio.ai/generate – generate images
 41. https://www.slidesai.io – generate PPT
 42. https://app.presentations.ai – generate PPT
 43. https://gamma.app – generate PPT
 44. Anima – virtual friend
 45. AI Chef – University of Cambridge, cooking videos
 46. Zoom AI – Zoom, meeting summaries, thread & email drafts, and meeting catch-ups
 47. ETF Instacart AI – assist with customers’ grocery shopping questions
 48. Doctor Visit AI – reduce doctor's time from 16 to 4 minutes per visit
 49. https://gptzero.me – AI detection (nem működik, 2023. szeptember)
 50. https://platform.openai.com/ai-text-classifierpage not found: 2023. szeptember
 51. GistAI Chrome-extension – summarize Web, YouTube, PDF with ChatGPT
 52. https://novelai.net – construct unique stories
 53. https://casetext.com – US legal assistant
 54. https://spinbot.com/paraphrasing-tool – paraphrasing, grammar check
 55. https://aqurate.ai – automatically categorize the costumers (Temesvár)

 

 (Kiegészítve: 1023. okt. 11.)

(Kép: https://www.expert.ai)